Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

okretowazupa

August 06 2018

okretowazupa
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
okretowazupa
4146 5b8c 500
GRY Offline 2018, 04.08, Kraków.
Wygrałem w konkursie grę Sniper Elite 4 na PS4! Nie mam PS4.
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
okretowazupa
5338 03e4
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viairmelin irmelin
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
okretowazupa
7127 f00a 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaditavaneri ditavaneri

August 01 2018

okretowazupa
okretowazupa
3840 b890
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viawaplue waplue

July 31 2018

okretowazupa
1892 65b0 500
Reposted fromtfu tfu viatomczan tomczan
okretowazupa
3295 e44e 500
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin

July 29 2018

okretowazupa
1015 19a6
Reposted fromrubinek rubinek viawaplue waplue
okretowazupa
1331 64e6 500
Reposted fromministerium ministerium viaditavaneri ditavaneri
okretowazupa
2701 8e07 500
I'm wet
okretowazupa
7390 6206
Reposted fromnimble nimble viaambassadorofdumb ambassadorofdumb

July 16 2018

4241 411a 500

siiidon:

You forgot the best one yet

okretowazupa
4488 aee6
Reposted fromTamahl Tamahl viasamicabobra samicabobra
okretowazupa
1510 048c 500
okretowazupa
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viasamicabobra samicabobra
okretowazupa
3264 3be9 500
Reposted fromtfu tfu viasamicabobra samicabobra
okretowazupa
Reposted fromkoenig-hagen koenig-hagen viawaplue waplue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl